wzór umowy_11.02.2022.docx | Świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko tężcowi i kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników ZZW