Zapytanie ofertowe | Wykonanie prac konserwacyjnych stawu położonego przy ul. Dolnej