Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie prac konserwacyjnych stawu położonego przy ul. Dolnej