Załącznik nr 1 do OPZ | Wykonanie prac konserwacyjnych stawu położonego przy ul. Dolnej