Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy