Załącznik nr 2 -Formularz cenowy | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy