OPZ kable Syrena | Wykonanie wymiany uszkodzonych kabli elektrycznych do przepompowni ścieków przy pomniku Syreny na Bulwarach wiślanych