Załącznik nr 4 do ZO_wykaz osob | Modyfikacja projektu, pod kątem wyodrębnienia z niego dokumentacji projektowo-przetargowej umożliwiającej realizację dwóch projektów z budżetów partycypacyjnych: „Skwer Krasińskiego” – BP2018 nr 946 i „Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego – Psi Park” – BP2019 nr 955 oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie i przestrzennie rozwiązań projektowych