umowa na przegląd obiektów _22.09.2022_ARS | Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do założenia książek obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – POWTÓRZENIE