Załącznik Nr 4 do zapytania – wykaz osób | “Zieleniec na Młocinach – Plac dla pieszych” – Realizacja części projektu nr 181 z Budżetu Obywatelskiego edycja na 2021 r. pt. „Zielone Młociny – Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny”