Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – wykaz osób | Założenie i pielęgnacja łąk miejskich w Parku przy Stawie Służewieckim oraz przy ul. Trockiej w dzielnicy Targówek