Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – zakres prac i ceny jednostkowe | Założenie i pielęgnacja łąk miejskich w Parku przy Stawie Służewieckim oraz przy ul. Trockiej w dzielnicy Targówek