Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Założenie i pielęgnacja łąk miejskich w Parku przy Stawie Służewieckim oraz przy ul. Trockiej w dzielnicy Targówek