Załącznik Nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Usługa wykonania odzieży dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ze znakowaniem wg projektu Zamawiającego wraz z transportem.