Załącznik 2 do OPZ – zaświadczenie oraz powiadomienie | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German