Załączniki do OPZ | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German