Załącznik nr 4 do ZO_wykaz osob | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German