Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia_A.german | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German