Załącznik 3 do OZ – formularz oferty | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German