załącznik 3 do OPZ – Specyfikacja Techniczna – Ulice | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German