Załącznik 2 do OZ – wzór umowy | Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. A. German