Załącznik-nr-6-do-zapytania-wykaz osób | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych