Zalacznik-nr-5-do-zapytania-i-nr-3-do-wzoru-umowy-mapa-obszaru-inwentaryzowanego | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych