Zalacznik-nr-4-do-zapytania-i-wzoru-umowy-Tabele-ze-szczegolowym-opisem-zalozen-klasyfikacji-i-oceny-drzew | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych