Zalacznik-nr-3-do-zapytania-wzor-umowy | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych