Zalacznik-nr-2-do-zapytania-i-wzoru-umowy-warunki-techniczne-wykonania-umowy-i-zasady-wykonania-prac | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych