Protokół z postępowania.BES | Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych