Zał. 6. Umowa elementy betonowe i utwardzenie ciągów pieszych | Usunięcie elementów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie