Zał. 5. Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac | Usunięcie elementów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie