Zał. 3. zakres i ceny utwardzenie ciągu pieszego i usunięcie słupów BO 1565 | Usunięcie elementów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie