Załącznik Nr 4 do umowy – Przedmiar robót zadanie 2 | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w 2020 r.