Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty | Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w 2020 r.