Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Wzór Umowy środki czystości | Zakup oraz dostawa środków czystości, produktów toaletowych oraz sprzętu do utrzymywania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2024 roku.