Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadczenie wykonawcy | Zakup oraz dostawa środków czystości, produktów toaletowych oraz sprzętu do utrzymywania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2024 roku.