Zał. 6. wzór umowy utwardzenie ciągu pieszego i usuniecie słupów | Usunięcie słupów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów