Zał. 5. Warunki realizacji Umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac | Usunięcie słupów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów