Zał. 2. Opis przedmiotu zamówienia | Usunięcie słupów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów