Zał. 1. oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Usunięcie słupów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów