Protokół z rozstrzygnięcia_293WZP2022 | Usunięcie słupów betonowych oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedeptów