załącznik nr 1 formularz-ofertowy_291WZP2023 | Koncepcja, projekt, opracowanie graficzne/tekstowe i wykonanie wystawy w niestandardowej przestrzeni wystawienniczej – 4 oszklonych kubikach na bulwarze Pattona