protokół z rozstrzygnięcia 291.wzp.2023 | Koncepcja, projekt, opracowanie graficzne/tekstowe i wykonanie wystawy w niestandardowej przestrzeni wystawienniczej – 4 oszklonych kubikach na bulwarze Pattona