07_Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz4 | Wykonanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach obiektu „Przystań Warszawa” usytuowanych w Warszawie przy ul. Zaruskiego