01_zal 1 do ZO_wzor umowy na przeglady wersja ostateczna | Wykonanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach obiektu „Przystań Warszawa” usytuowanych w Warszawie przy ul. Zaruskiego