Załącznik nr 1 do_zapytania_ofertowego_oświadczenie_wykonawcy | Zakup artykułów biurowych dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wraz z dostawą na ul. Bartycką 175 pawilon 6, w 2024 roku