Zalącznik 5. Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac | Utwardzenie powierzchni gruntu na leśnym ciągu pieszym na terenie skarpy od ul. Statkowskiego na terenie ścieżki rekreacyjnej wokół rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie