Załącznik nr 1 | Wykonanie planów tyflograficznych na potrzeby zapewnienia dostępności architektonicznej budynków Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D oraz przy ul. Hożej 13A w Warszawie wraz z dostawą i montażem, pozwalających zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach ZZW, w sposób wizualny i dotykowy.