Zał. nr 5 do OPZ | Wykonanie, dostarczenie i wymiana w miejsce zniszczonej, znajdującej się na bulwarze Jana Karskiego, tablicy informacyjnej upamiętniającej patrona bulwaru