Zal_2_Umowa | Przebudowa zjazdu z ul. Zatylnej na ul. Wybrzeże Puckie zgodnie z nową stałą organizacją ruchu.