Zal_1_OPZ | Przebudowa zjazdu z ul. Zatylnej na ul. Wybrzeże Puckie zgodnie z nową stałą organizacją ruchu.