zał 2 do ZO i zał nr 1 do umowy – kosztorys ofertowy | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, Rejon 5 – Dzielenice: Ochota, Włochy, Ursynów